Na terenie starogardzkiej Komendy Powiatowej Policji odbyło się trzecie już wspólne szkolenie dla przewodników psów służbowych i ich czworonożnych podopiecznych.

Węch, którego nie da się oszukać i umiejętności nie do podważenia

Psy służbowe – zarówno pies specjalny Służby Więziennej Nemo, jaki i jego policyjny odpowiednik - Nel miały odszukać środki narkotyczne podłożone, aż w siedmiu miejscach m.in. pomieszczeniu biurowym, warsztacie samochodowym, siłowni, czy archiwum. Niezależenie od stopnia trudności oraz rodzaju podłożonego środka odurzającego próby kończyły się zawsze tym samym efektem - zwierzęta ekspresowo i bezbłędnie wskazywały miejsca ukrycia narkotyków. Rezultaty osiągnięte podczas prowadzanego szkolenia jednoznacznie wskazują, iż oba psy są świetnie przygotowane do zadań, jakie stawiają przed nimi obie formacje mundurowe.

Nemo i Nel oraz ich przewodnicy

Nemo to 7- letni owczarek, natomiast Nel to 2- letni owczarek belgijski. Zanim trafiły do służby w Służbie Więziennej  i Policji były poddane specjalistycznemu szkoleniu. Na co dzień opiekują się nimi przewodnicy, którzy są merytorycznie przygotowani do całodobowej opieki nad zwierzętami. Nie sposób nie zauważyć, iż między czworonogami, a ich opiekunami wytworzyła się ogromna więź. Ogromne zaangażowanie i troska przewodników przełożyły się na bezwarunkową miłość i ogromne przywiązanie ze strony podopiecznych, którym obdarzają opiekujących się nimi funkcjonariuszy.

Podsumowanie

Organizacja tego typu szkoleń to przykład wzorowej  współpracy między starogardzką Służbą Więzienną, a Policją. Realizowane są one na podstawie porozumienia podpisanego między Dyrektorem starogardzkiej jednostki penitencjarnej, a Komendantem Powiatowym Policji. Przyczyniają się one do doskonalenia umiejętności psów specjalnych w zakresie wykrywania substancji odurzających, co przełoży się niewątpliwie na wzrost efektywności podczas realizacji zadań służbowych. Jest to też świetny moment dla przewodników psów z obu formacji mundurowych do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie żywienia, metod szkolenia, czy sprawowania codziennej opieki nad zwierzęciem.  

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: asp. sztab. Marcin Kunka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej