Ile widzeń w miesiącu może realizować skazany? Czy zdarzają się przypadki symulowania zaburzeń psychicznych wśród osadzonych w celu zmniejszenia wymiaru kary pozbawienia wolności? Czy cele mieszkalne są kontrolowane przez funkcjonariuszy? Na te pytania odpowiedzieli młodzieży funkcjonariusze Aresztu Śledczego ze Starogardu Gdańskiego podczas kolejnej z wizyt plenerowych.

Zajęcia ze słuchaczami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 z Kościerzyny odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Podstawowy podział prawa

Pierwszą cześć spotkania z uczniami poprowadziła kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego. Dzięki wykładowi oraz przedstawionej prezentacji multimedialnej na temat zagadnień prawnych młodzież poznała definicję prawa, w szczególności karnego oraz jego podział. Ponadto omówiono problematykę odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia czynu przestępczego.

Jakie zadania wykonują funkcjonariusze w zakładzie karnym ?

W celu zapoznania uczestników spotkania ze specyfiką funkcjonowania jednostki penitencjarnej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz ppor. Leszek Kolaska - kierownik działu penitencjarnego przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych, typologię zakładów karnych. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież mogła zobaczyć różne rodzaje umundurowania więzienników oraz uzbrojenie, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

A może wstąpić w szeregi Służby Więziennej?

Podczas spotkania przedstawiono możliwości w zakresie związania się z formacją po ukończeniu szkoły średniej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w Służbie Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielowi zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Najbardziej wyczekiwana część wizyty w jednostce

W kolejnej części wizyty funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zweryfikowanie uzyskanych wcześniej teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na plac spacerowy, zajrzenia do kaplicy oraz świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno - oświatowych i sportowych. Najwięcej refleksji wzbudziła cela zabezpieczająca - najbardziej dolegliwy ze środków przymusu bezpośredniego. Na zakończenie umożliwiono „zobaczenie od środka” pojazdu operacyjno - konwojowego Służby Więziennej.

Ważna rozmowa

W części podsumowującej wizytę plenerową mjr Andrzej Ścisłowski - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim zwrócił młodzieży uwagę na tak ważny aspekt jakim jest ponoszenia konsekwencji własnego zachowania i wzięcie odpowiedzialności za dokonywane wybory, szczególnie w tak ważnym momencie życiowym, jakim jest ukończenie szkoły średniej i podejmowanie istotnych decyzji dla całego dalszego dorosłego życia.

 

Fotogaleria


Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej