Na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej odbyły się kolejne zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Tym razem mundurowi gościli uczniów klasy trzeciej z Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie.

Jakie dobra są chronione przez artykuły kodeksu karnego?

Na to pytanie, podczas wspólnej dyskusji z uczestnikami wizyty szczegółowo odpowiadała mjr Kamila Turzyńska. Dzięki prezentacji multimedialnej na temat podstawowych zagadnień prawnych uczniowie dowiedzieli się jakie konsekwencje prawne przewidziane są dla sprawców czynów przestępczych, w tym osób nieletnich. Ponadto bezproblemowo nauczyli się odróżniać zbrodnie od występków i uzyskali podstawowe wiadomości na temat środków karnych, probacyjnych oraz zabezpieczających.

Służba Więzienna – charakterystyka formacji

Najważniejsze informacje na temat funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce przedstawili młodzieży mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego, st. chor. - Magdalena Bogun-Talaśka - inspektor działu penitenjarnego ds. zatrudnienia oraz st. kpr. Piotr Prokopów - inspektor działu ochrony. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych i zadania ciążące na formacji. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności, czy szkolenia umiejętności strzeleckich.

Tajemnice inspektora działu ochrony...

St. kpr. Piotr Prokopów opowiedział o obowiazkach jakie realizuje oraz jaką specyfiką charakteryzuje się to szczególne stanowisko w jednostce penitenjarnej. Ponadto podzielił się ze słuchaczami posiadaną wiedzą opartą na praktycznych przykładach w jaki sposób osoby pozbawione wolności próbują pozyskać niedozwolone przedmioty na teren aresztów śledczych/ zakładów karnych.

Prowadzący pod ogromnym wrażeniem

Uczniowie zmierzyli się z zadaniem polegającym na rozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładu karnego oraz systemu odbywania kary pozbawienia wolności. Z wyzwaniem jedna z uczennic poradziła sobie fenomenalnie ujawniając wysokie predyspozycje do pracy w roli wychowawcy.

Proces rekrutacyjny - krok po kroku

Podczas wizyty poruszono kwestę wymagań, które muszą spełnić kandydaci chcący służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, poszczególne etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonej rekrutacji.

Jak wygląda wnętrze celi mieszkalnej?

W następnej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, wspierani przez mł. chor. Rafała Zacharskiego - dowódcę zmiany, umożliwili uczniom zwiedzenie jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego, sali widzeń oraz pomieszczenia, gdzie realizowane są widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

Co było najbardziej emocjonującym punktem wizyty plenerowej?

Zdecydowanie widok najbardziej restrykcyjnego ze środków przymusu bezpośredniego - celi zabezpieczającej, o której użyciu wobec osób pozbawionych wolności opowiedział młodzieży mł. chor. Rafał Zacharski. Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności psa specjalnego Nemo. Podczas pokazu przygotowanego przez jego przewodnika sierż. Bartłomieja Ehlert zwierzę odnalazło błyskawicznie wcześniej „podrzucone” środki odurzające. Przewodnik psa specjalnego następnie zmierzył się z „gradem” pytań o specyfikę pracy z czworonogiem, proces jego szkolenia oraz typowe zadania służbowe realizowane „w duecie” z Nemo.

Potwierdzenie udziału w programie edukacyjnym

Na zakończenie zajęć mjr Kamila Turzyńska - rzecznik prasowy dyrektora starogardzkiej jednostki wręczył nauczycielowi oraz przedstawicielom klasy certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Sens organizacji spotkań w aresztach śledczych/ zakładach karnych

Spotkania z młodzieżą ukierunkowane są na edukację prawną, pogłębienie wiedzy na temat Służby Więziennej oraz prewencję przestępstw wśród młodych ludzi.

Fotogaleria
 


Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka, mł. chor. Bartłomiej Prokopów, szer. Michał Turzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej