W piątkowe popołudnie uczniowie Technikum im. Generała Józefa Hallera w Owidzu wraz z opiekunem uczestniczyli w wizycie plenerowej na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej.

To już drugie spotkanie młodzieży ze Służbą Więzienną

W lutym br. na terenie szkoły funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w spotkaniu z klasami maturalnymi owidzkiego technikum. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono prezentację multimedialną, która przybliżyła uczniom problematykę dotyczącą funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych. To właśnie to spotkanie stało się impulsem do zorganizowania wizyty studyjnej, która zweryfikowała wyobrażenia maturzystów o świecie ukrytym za wysokim, więziennym murem.

Oddziały mieszkalne, place spacerowe, wieżyczka ochronna

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim - kpt. Kamila Turzyńska, psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska, kierownik działu ochrony wspierani przez dowódcę zmiany chor. Rafała Zacharskiego umożliwili  uczniom i ich opiekunom zobaczenie jak wygląda więzienna rzeczywistość. Uczestnicy wizyty studyjnej zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych. Ponadto uczniowie mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno - oświatowych i sportowych. Dużo emocji wzbudził pobyt w celi  zabezpieczającej - najbardziej restrykcyjnego środka przymusu bezpośredniego używanych wobec osób pozbawionych wolności oraz możliwość wejścia na wieżyczkę ochronną, gdzie wiele lat temu codzienną służbę z bronią palną pełnili tam funkcjonariusze działu ochrony. Na zakończenie słuchacze technikum mogli „zajrzeć” do pojazdu służbowego, co też cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników wizyty.  

Skupił na sobie największa uwagę  

Największą ciekawość i sympatię wzbudził piesek specjalny Nemo, który popisał się przed uczestnikami wizyty plenerowej swoimi umiejętnościami w zakresie wykrywania substancji odurzających. Jego przewodnik - plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział uczniom jak wygląda codzienna służba z czworonogiem u boku oraz odpowiedział na mnóstwo pytań dotyczących opieki nad zwierzęciem oraz szkolenia specjalistycznego, które odbył ze swoim podopiecznym.  

Nabór do zakładów karnych/ aresztów śledczych

Podczas spotkania z maturzystami  poruszono kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej, w tym wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki - zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące obecnie prowadzonego naboru.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, Jarosław Gort

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej