Pożar na terenie aresztu śledczego, wzięcie i przetrzymywanie zakładnika w celu wymuszenia określonej decyzji na dyrektorze jednostki, uzbrojone niezidentyfikowane osoby w okolicy aresztu.

Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczenia specjalistycznego w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim, które odbyło się 24.10.2019 r., z udziałem funkcjonariuszy tutejszej jednostki, funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Administracja aresztu otrzymała informację, że zatrzymani w ostatnim okresie podejrzani, którzy zostali osadzeni w jednostce, to osoby wyszkolone do działań destabilizacyjnych i mogą próbować zakłócić spokój i porządek na terenie aresztu śledczego. W celu wzmocnienia ochrony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku podjął decyzję o skierowaniu do jednostki Grupy Interwencyjnej  Służby Więziennej z Gdańska. O godz. 10.00 Dyrektor Aresztu Śledczego otrzymał informację od dowódcy zmiany o pożarze w okolicy warsztatów jednostki. Dyrektor ogłosił alarm w jednostce, wydał dowódcy zmiany polecenie powiadamia Państwowej Straży Pożarnej o pożarze. W oczekiwaniu na przybycie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej skierował funkcjonariuszy Służby Więziennej z drużyny p/poż. do gaszenia pożaru środkami podręcznymi. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej zabezpieczyli rejon wokół pożaru.

W celu udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru do akcji została skierowana grupa medyczna aresztu. Po przybyciu na miejsce dowodzący Jednostkami Ratowniczo Gaśniczymi  Państwowej Straży Pożarnej przejął dowodzenie akcją gaśniczą. Grupa medyczna udzieliła pomocy poszkodowanym wyprowadzonym z pożaru. W międzyczasie dowódca zmiany poinformował dyrektora o odmowie zejścia skazanych z placu spacerowego oraz o wzięciu i przetrzymywaniu przez nich funkcjonariusza w charakterze zakładnika. W rejon zajścia Dyrektor skierował do działań negocjatorów i polecił przygotować się Grupie Interwencyjnej Służby Więziennej. Po nieskutecznych negocjacjach do akcji została włączona Grupa Interwencyjna Służby Więziennej,  która uwolniła zakładnika i obezwładniła napastników. Patrol Policji poinformowany o zdarzeniu na terenie aresztu śledczego sprawdził teren przyległy do jednostki penitencjarnej. Po zauważeniu w okolicy bramy aresztu samochodu, w którym przebywały podejrzane, zamaskowane osoby patrol Policji podjął próbę ich wylegitymowania. Podejrzani porzucili samochód i zaczęli uciekać przed funkcjonariuszami Policji. Do akcji został włączony kolejny radiowóz z funkcjonariuszami, którzy zatrzymali i obezwładnili podejrzanych.   

W czasie ćwiczeń wszyscy funkcjonariusze doskonalą umiejętności na wypadek sytuacji zagrożenia. Kadra kierownicza doskonali procedury kierowania realizacją zadań w wybranych obszarach przygotowań obronnych Służby Więziennej, funkcjonariusze utrwalają umiejętności i nawyki właściwego reagowania w przypadku prowadzenia szczególnej ochrony, sprawdzają umiejętności współdziałania z innymi służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa oraz w praktyce oceniają stopień przygotowania do reagowania w sytuacji zagrożenia.

Z-ca Dyrektora Okręgowego, płk Adam Poćwiardowski, podsumowując ćwiczenia przypomniał, że im więcej i częściej ćwiczymy tym bardziej jesteśmy przygotowani na różne okoliczności a tym samym skuteczniejsi w prowadzonych działaniach.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej