Na podstawie art. 15 Ustawy o Służbie Więziennej dzień 8 lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej. Z tej okazji w starogardzkim Areszcie Śledczym odbyła się pierwsza wizyta plenerowa dla członków rodzin funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Panie, Panowie Oficerowie

Obchody Dnia Tradycji rozpoczęły się złożeniem uroczystego meldunku przez kierownika działu ochrony majorowi Andrzejowi Ścisłowskiemu, Zastępcy Dyrektora starogardzkiego Aresztu Śledczego, który powitał gości w murach placówki penitencjarnej.

Garść informacji o Służbie Więziennej

W początkowej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Omówiono takie zagadnienia jak np. zadania Służby Więziennej, typologię zakładów karnych, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim oraz najważniejsze wydarzenia i daty z historii jednostki. Na przedstawionych zdjęciach uczestnicy spotkania mogli zobaczyć rodzaje umundurowania funkcjonariuszy. W późniejszej części kpr. Sebastian Sikora zademonstrował jak wygląda uzbrojenie będące na wyposażeniu formacji oraz podał najważniejsze informacje na temat każdej z jednostek broni. Sierż. Grzegorz Koprowski opowiedział o roli prowadzonych czynności profilaktycznych i na konkretnych przykładał ukazywał jaką pomysłowością charakteryzują się osadzeni podczas podejmowanych prób przenikania substancji, czy przedmiotów niedozwolonych na teren zakładu karnego. Następnie por. Jarosław Nadarzyński przekazał najważniejsze dane na temat funkcjonowania sytemu dozoru elektronicznego oraz przedstawił jak wygląda typowa służba funkcjonariuszy realizująca zadania związane z obsługą wyżej wymienionego systemu odbywania kary pozbawienia wolności. 

Zadanie dla uczestników

Podczas wizyty plenerowej bliskim naszych funkcjonariuszy udało się rozszyfrować skróty oznaczające rodzaj i typ zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności.

Co można zobaczyć po drugiej stronie muru?

W dalszej części  spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili swoim najbliższym zobaczenie jak naprawdę wygląda świat poza wysokimi, więziennymi murami. Członkowie rodzin zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Ponadto mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Najwięcej emocji  wzbudziła cela zabezpieczająca, czyli najbardziej restrykcyjny ze środków przymusu bezpośredniego.

Nemo – ulubieniec załogi

Podczas wizyty plenerowej zorganizowano pokaz umiejętności psa specjalnego, który wspiera funkcjonariuszy w wykrywaniu prób przenikania na teren aresztu śledczego substancji psychoaktywnych. Dzięki jego przewodnikowi plut. Bartłomiejowi Ehlert mundurowi pokazali w jaki sposób  pomaga on podczas dokonywania rutynowych kontroli korespondencji, czy paczek adresowanych do osób pozbawionych wolności. To właśnie Nemo, zyskał największą sympatię. 

Grad pytań od uczestników

Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem słuchali omawianych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zagadnień. Prowadzący spotkanie musieli się zmierzyć z lawiną pytań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania jednostki penitencjarnych, na które rzeczowo i merytorycznie odpowiadali. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż liczba uczestników spotkania przeszła najśmielsze oczekiwania.

Sens i znaczenie tego rodzaju inicjatywy

Wizyta studyjna była świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Praca w mundurze formacji nie jest łatwa, często pełna wyzwań i wymagająca zaangażowania i poświecenia. Tego rodzaju spotkania uzmysławiają członkom rodziny jak pełna odpowiedzialności jest praca z osobami pozbawionymi wolności. Będąc powyższego świadomym, łatwiej jest zaakceptować fakt, iż czasami nie ma nas przy wigilijnym stole, zdarza się, że pracujemy w weekendy, bądź w porze nocnej. Wynika to z tego, iż priorytetowym zadaniem dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa całemu społeczeństwu. 

FOTOGALERIA

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. K. Turzyńska, mjr. A. Zielińska, mł. chor., M. Bradtke, por. J. Nadarzyński, sierż. G. Koprowski, kpr. S. Sikora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej