W murach starogardzkiego Aresztu Śledczego mundurowi ponownie gościli licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie. Tym razem o prawie i Służbie Więziennej rozmawiali z klasą o profilu humanistycznym (z grupą o specjalizacji społeczno-prawnej oraz lingwistycznej).

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Artykuły i paragrafy

W pierwszej części spotkania mjr Kamila Turzyńska przedstawiła prezentację multimedialną na temat zagadnień prawnych. Dzięki wykładowi uczniowie nauczyli się odróżnić zbrodnię od występku oraz wiedzą jaki warunki trzeba spełniać, aby odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Największy nacisk położono na kwestię ponoszenia odpowiedzialności za własne zachowanie oraz możliwych konsekwencji popełnienia przestępstwa.

Jak wygląda typowy dzień osadzonego przebywającego za murami zakładu karnego?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć młodzieży funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony, którzy przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. statutowe zadania Służby Więziennej, struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej; typologię zakładów karnych. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

M-2/p – rozszyfruj skrót

Licealiści zmierzyli się z zadaniem polegającym namrozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładu karnego oraz systemu odbywania kary pozbawienia wolności. Z wyzwaniem poradzili sobie bardzo dobrze, nierzadko używając „penitencjarnego języka”.

Służba Więzienna – pomysł na przyszłość

Podczas spotkania sporą część czasu poświęcono naborowi do szeregów Służby Więziennej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru, a nauczycielom przekazano plakaty, które zostaną umieszczone w gablotach szkolnych. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru.

Wizyta w jednostce miała charakter plenerowy...

W dalszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom zobaczenie „na własne oczy” oddziału mieszkalnego zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno- oświatowych i sportowych. Dużo emocji wzbudziła cela zabezpieczająca - środek przymusu bezpośredniego oraz możliwość przymierzenia środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy.

Fotografie na wieżyczce ochronnej

Część licealistów skorzystała z okazji i wykonała wspólne, grupowe zdjęcia na szczycie wieżyczki ochronnej, gdzie jeszcze kilka lat temu codziennie służbę pełnili funkcjonariusze działu ochrony z bronią palną w dłoni.

Samochód operacyjno – konwojowy

Sporym zainteresowaniem cieszyła się również możliwość zobaczenia wnętrza samochodu służbowego formacji.

Sens i znaczenie

Wizyty młodzieży w jednostkach penitencjarnych mają na celu wzbudzenie refleksji nad własnymi wyborami i dającymi w kontekście ponoszenia za nie odpowiedzialności. Ponadto uczestnicy tego rodzaju wizyt wskazują, iż tego rodzaju spotkania uświadamiają im jak pełna odpowiedzialności i wymagająca poświeceń jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Jednocześnie dostrzegają fakt, iż stawia ona wiele wyzwań podczas codziennej służby dając w zamian stabilizację i możliwość samorozwoju. Ponadto udowodniają, iż takie wartości jak patriotyzm i potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi towarzyszą nam każdego dnia.

Fotogaleria

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej