12 marca br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego – mjr Kamila Turzyńska oraz sierż. Bartłomiej Ehlert wraz z psem specjalnym Nemo odwiedzili uczniów klas siódmych Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej miało na celu zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z zakresu podstaw prawa oraz przybliżenie uczestnikom spotkania specyfiki formacji.

Ważna rozmowa o odpowiedzialności za własne czyny

W pierwszej części spotkania mjr Kamila Turzyńska – psycholog działu penitencjarnego przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej problematykę obejmującą m.in. definicję prawa; w tym w szczególności karnego; kwestię udzielania bezpłatnej pomocy poszkodowanym, którzy ucierpieli w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Młodzież poznała także odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karym oraz istoty tymczasowego aresztowania. Szczególny nacisk podczas spotkania położono na omówienie możliwych konsekwencji prawnych, które czekają nieletnich, którzy popełnili przestępstwo.

Służba Więzienna – trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce

Kolejna część wizyty w szkole była poświęcona Służbie Więziennej. Dzięki przestawionej prezentacji multimedialnej przez mjr Kamilę Turzyńską i sierż. Bartłomieja Ehlert dzieciom przybliżono podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, rodzaje i typy zakładów karnych; systemy odbywania kary pozbawienia wolności oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu jednostek penitencjarnych. Na przedstawionych zdjęciach uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda jednostka penitencjarna „od środka” oraz funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas realizacji codziennych zadań służbowych.

Za chwilę egzamin 8- klasisty, potem matura..., a następnie praca w mundurze?

Uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami stawianymi kandydatom chcącym służyć w formacji, omówiono etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy.

Serca wszystkich uczestników skradł Nemo

Najwięcej emocji i ogromny zachwyt wzbudził pies specjalny Nemo. Jego przewodnik – sierż. Bartłomiej Ehlert opowiedział jak wygląda proces szkolenia zwierząt oraz czym zwierzę zajmuje się w jednostce penitencjarnej. Następnie zaprezentował niektóre z umiejętności pieska, choć i tak dzieci najbardziej doceniły silną więź łączącą Nemo wraz z opiekunem oraz możliwość pogłaskania czworonoga.

Sens organizacji spotkań

Zajęcia z uczniami zostały zrealizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”. Spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej mają głównie na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej , przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży, a także uświadmienie roli formacji w strukturze państwa polskiego. 

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, sierż. Bartłomiej Ehlert; Zespoł Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej