24 marca br. funkcjonariusze reprezentujący starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat Służby Więziennej, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w jej szeregach po zakończeniu nauki w szkole średniej.

Temat lekcji: Służba Więzienna

Podczas spotkania kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego i por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili młodzieży w formie prezentacji multimedialnej podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu jednostek penitencjarnych. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Niewątpliwie przyczyniły się one do wzrostu świadomości młodych ludzi jak istotną rolę pełni Służba Więzienna w strukturach państwa.

Zaproszenie na rewizytę

Uczniowie z nieukrywaną niecierpliwością oczekują na koleje spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej, tym razem zorganizowaną za murami starogardzkiego Aresztu Śledczego.

Młodzież w okresie podejmowania ważnych decyzji

W spotkaniu uczestniczyli tegoroczni maturzyści, dlatego też dużą jego część poświecono naborowi do szeregów Służby Więziennej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego prowadzonego naboru.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, ZSE w Starogardzie Gdańskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej