Skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowali teren w pobliżu Strzelnicy przy ul. Brackiej 1 w Starogardzie Gdańskim.

„Eko – logiczni” to program resocjalizacji

Realizowany już od wielu lat w starogardzkiej jednostce penitencjarnej. Podczas jego realizacji oddziaływania wychowawcze są ukierunkowane na kształtowanie u osób pozbawionych wolności świadomości potrzeby dbania o środowisko. Zajęcia prowadziła mjr Natasza Kłos – starszy psycholog działu penitencjarnego.

Sens popularyzowania idei ekologicznych

Tematyka programu resocjalizacji dotyczy zagadnień dbania o przyrodę w kontekście perspektywy zmiany stylu życia i ukierunkowania go na m.in. aktywność fizyczną, czy nawyk dbania o czystość ziemi. Dzięki oddziaływaniom resocjalizacyjnym osadzeni nabierają szacunku do najbliższego otoczenia. Zmienia się także perspektywa myślenia u uczestników w kontekście przyszłości naszej planety oraz konieczności codziennego podejmowania działań pro-ekologicznych np. selektywnej zbiórki odpadów, oszczędzania wody, energii elektrycznej, czy dokarmiania zwierząt w porze zimowej.

Aktywne wdrażanie założeń z zakresu ochrony środowiska

Podczas zorganizowanej akcji grupa siedmiu skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowała teren wokół starogardzkiej strzelnicy. Zadanie polegało głównie na uprzątnięciu ogromnej ilości zalegających liści i przygotowaniu terenu do nadchodzącej zimy.

Rezultaty

Niewątpliwie tego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniają się do podniesienia odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego uczestników programu resocjalizacji. Bardzo ważna jest również świadomość, iż osoby pozbawione wolności, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej mogą wspierać swoją pracą lokalną społeczność. Teren strzelnicy jest często użytkowany przez mieszkańców Starogardu Gdańskiego – odbywają się na nim m.in. uroczystości, festyny oraz zawody strzeleckie.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Natasza Kłos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej