Funkcjonariusze starogardzkiej jednostki gościli uczniów szkoły średnie.

Tym razem w spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Więziennej uczestniczyła klasa III z Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim. Wizyta młodzieży  na terenie jednostki penitencjarnej ukierunkowana były na edukację prawną, poszerzenie wiedzy na temat Służby Więziennej  oraz  prewencję przestępstw wśród młodych ludzi. 

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Podstawowe zagadnienia prawne

Czym jest prawo? Jaką rolę pełni oraz jakie wartości chroni ? Na te pytania wyczerpująco starała się uczestnikom wizyty odpowiedzieć kpt. Kamila Turzyńska. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie poznali jakiego rodzaju konsekwencje ponoszone są przez sprawców czynów przestępczych i co czeka także nieletnie osoby, w przypadku złamania przez nich norm prawnych.

Czy technik ekonomista może pracować w jednostce penitencjarnej?

Aby uczestnicy spotkania mogli poznać typowe zadania służbowe realizowane przez poszczególne piony służby w jednostce penitencjarnej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska – kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą Służby Więziennej. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych i zadania ciążące na formacji. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności czy szkolenia umiejętności strzeleckich.

Przyszli wychowawcy

Uczniowie zmierzyli się z zadaniem polegającym na rozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładu karnego oraz systemu odbywania  kary pozbawienia wolności.  Z wyzwaniem poradzili sobie sprawnie, co pozwala przypuszczać, iż tkwi w nich spory potencjał do pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Proces rekrutacyjny - krok po kroku

Podczas wizyty poruszono kwestę wymagań, które muszą spełnić kandydaci chcący służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, poszczególne etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonej rekrutacji, a opiekunom grupy młodzieży wręczono plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Spacer po terenie jednostki penitencjarnej

W najbardziej wyczekiwanej przez młodych ludzi części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom zwiedzenie jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego czy świetlicy, gdzie realizowane są zajęcia kulturalno- oświatowe dla osadzonych. Chor. sztab. Michał Oller opowiedział o używaniu środków przymusu bezpośredniego, ze szczególnym uwzględnieniem celi zabezpieczającej.

Widok z wieżyczki ochronnej i okazja do pogłaskania Nemo

Młodzież z powodzeniem zmierzyła się z wyzwaniem wejścia na szczyt wieżyczki ochronnej, ale i tak największym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności psa specjalnego Nemo. Podczas pokazu przygotowanego przez jego przewodnika sierż. Bartłomieja Ehlert zwierzę odnalazło błyskawicznie wcześniej „podrzucone” środki odurzające. Przewodnik psa specjalnego szczegółowo opowiedział o specyfice pracy z czworonogiem, procesie jego szkolenia oraz typowych zadaniach służbowych realizowanych „w duecie” z Nemo.

Wręczanie certyfikatu

Na zakończenie zajęć kpt. Kamila Turzyńska – Rzecznik Prasowy Dyrektora starogardzkiej jednostki penitencjarnej wręczyła opiekunom grupy certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Wywołać refleksję u młodzieży

To tylko jeden z celów organizacji tego rodzaju spotkań, aczkolwiek bardzo ważny z perspektywy młodego człowieka, który dopiero uświadamia sobie, czym jest ponoszenie odpowiedzialniejsi za samego siebie. Nie sposób uciec od waloru edukacyjnego programu – poszerzenia wiedzy na temat podstaw prawa oraz Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Młodzież nie ukrywała, iż spotkanie rozbudziło ich ciekawość wobec naszej formacji. Byli zadowoleni, iż mogli na „własne oczy” zobaczyć jak wygląda więzienna rzeczywistość.

Fotogaleria


Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, sierż. Bartłomiej Ehlert, kpt. Tomasz Nagórski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej