Ostatnia z klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim otrzymała od funkcjonariuszy certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

EdukujeMy i przestrzegaMy

O sposobie konstruowania zapisów w polskim kodeksie karnym w pierwszej części spotkania opowiedziała licealistom klas maturalnych  o specjalizacji matematyczno-geograficznej oraz matematyczno-informatycznej mjr Kamila Turzyńska. Podczas omawiania prezentacji multimedialnej na temat zagadnień prawnych wyjaśniono czym jest czyn przestępczy oraz jakie negatywne konsekwencje grożą sprawcy w przypadku jego popełnienia. Następnie uczniowie zapoznali się z tematyką przestępczości wśród nieletnich i podstawowymi informacjami na temat uzyskania pomocy prawnej oraz psychologicznej w przypadku bycia ofiarą przestępstwa.

Rola i zadania Służby Więziennej w strukturach państwa

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat Służby Więziennej Omówiono m.in. strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej i typologię zakładów karnych. Pod koniec prezentacji pokazaliśmy zdjęcia przedstawiające funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej

Podczas spotkania omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w Służbie Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru.

Spotkanie z dyrektorem jednostki

Podczas plenerowej części wizyty młodzieży w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego. Ponadto uczniowie mieli możliwość wejścia na place spacerowe, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. W kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego uczniowie spotkali się z ppłk. Ireneuszem Łepkowskim - Dyrektorem starogardzkiej jednostki, który opowiedział licealistom o historii tego miejsca oraz wyjaśnił na jakich zasadach w zakładach penitencjarnych respektowane jest prawo osadzonych do realizacji posług religijnych.

Cela zabezpieczająca i wieżyczka ochronna…

to zdecydowane dwa punkty wizyty studyjnej, które najbardziej wzbudziły emocje wśród młodych uczestników spotkania.

Największą sympatię zaskarbił sobie...

Nemo, czyli pies specjalny, który w starogardzkiej jednostce pomaga funkcjonariuszom w wykrywaniu prób przenikania substancji psychoaktywnych na teren jednostek penitencjarnych. Podczas specjalnie przygotowanego pokazu bezbłędnie wskazał gdzie podłożono środki narkotyczne, po czym z chęcią pozwalał się pogłaskać młodzieży. Sierż. Bartłomiej Ehlert opowiedział o procesie szkolenia psów w formacji oraz wskazał jakie są plusy służby pełnionej w duecie z czworonogiem.

Jakie cele towarzyszą funkcjonariuszom podczas organizacji spotkań z młodzieżą na terenie aresztów śledczych i zakładów karnych?

Niewątpliwie wizyta plenerowa w starogardzkim Areszcie Śledczym była świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat zagadnień prawnych oraz Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Umożliwiliśmy ponadto licealistom zapoznanie się z różnorodnością obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy różnych pionów naszej służby oraz rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów.

Młodzież przyznaje, iż tego rodzaju spotkania uświadamiają im jak pełna odpowiedzialności i wyzwań jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej oraz są dla nich inspiracją w zakresie związania własnej drogi zawodowej z formacją.

Fotogaleria
 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolska, sierz. Bartłomiej Glaza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej