1 lutego br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony odwiedzili uczniów z Zespołu Szkól Powiatowych nr 1 w Kościerzynie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas o profilu mundurowym (policyjnym). Wizyta była ukierunkowana na przybliżenie  licealistom specyfiki formacji, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w szeregach po zakończeniu nauki w szkole średniej.  

​​Omawiane zagadnienia

Podczas spotkania przedstawiono młodzieży w formie prezentacji multimedialnej podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej. Podczas spotkania uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem polegającym na  rozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności.

Zaproszenie na rewizytę

Uczniowie z nieukrywaną niecierpliwością oczekują na koleje spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej, tym razem zorganizowaną za murami starogardzkiego Aresztu Śledczego, aby „zobaczyć na własne oczy”  jak naprawdę wygląda świat poza wysokimi murami więzienia.

Proces rekrutacyjny do Służby Więziennej

Podczas  spotkania dużo czasu poświecono naborowi do szeregów Służby Więziennej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru, ponadto przekazano plakaty, które zostaną umieszczone w szkolnych gablotach. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru do formacji.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, ZSP nr 1 w Kościerzynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej