Dorosłość polega na byciu odpowiedzialnym i gotowym do ponoszenia konsekwencji za własne postępowanie oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Klasa maturalna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim zrealizowała wizytę plenerową w starogardzkiej jednostce.

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Prawo

Czym jest prawo, czego strzeże – funkcjonariusze starogardzkiego aresztu poświęcili pierwszą część spotkania z młodzieżą na zdefiniowanie tego pojęcia. St. chor. Magdalena Bogun-Talaśka, wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej wraz z mł. chor. Grzegorzem Koprowskim, zastępca kierownika działu ochrony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim przy pomocy prezentacji multimedialnej omówili w szczególności prawo karne. Uczniowie dowiedzieli jakie wartości ono chroni i z jakimi konsekwencjami wiąże się łamanie norm prawnych.

Praca i życie w izolacji penitencjarnej

Zadaniami Służby Więziennej jest między innymi zapewnienie osadzonym przestrzegania ich praw, ochrona społeczeństwa przed osadzonymi w zakładach karnych i aresztach sprawcami przestępstw oraz prowadzenie wobec skazanych działań readaptacyjnych. Druga prezentacja multimedialna przybliżyła młodym gościom specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz struktury, jaką jest jednostka penitencjarna w zależności od jej rodzaju i typu, wraz z wynikającymi z tego warunkami odbywania kary przez skazanych. Funkcjonariusze zapoznali młodych słuchaczy z charakterystyką Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim z przedstawieniem krótkiego rysu historycznego jednostki. Prezentowane zdjęcia ukazywały więzienników przy wykonywaniu codziennych czynności służbowych, stosowane przez formację umundurowanie oraz uzbrojenie, wykorzystywane w trakcie konwoju osadzonych, czy doskonaleniu umiejętności strzeleckich.

A może Służba Więzienna?

Zbliżające się zakończenie roku szkolnego, tym samym etapu edukacji szkoły średniej, stawia młodych ludzi przed dokonaniem jednego z najważniejszych wyborów, kształtujących ich dalszy rozwój i aktywność życiową. Stabilizacja, rozwój osobisty, doskonalenie swoich umiejętności w realizowaniu zadań służbowych – tymi hasłami oraz prezentacją szeregu profitów więziennicy zachęcali przyszłych absolwentów do rozważenia wstąpienia w szeregi formacji. Omówiono przebieg procesu rekrutacyjnego, wymogi do spełnienia przez kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej.

Za wysokim murem

Uczniowie w czasie wycieczki plenerowej mogli skonfrontować swoje wyobrażenie życia osoby pozbawionej wolności z więzienną rzeczywistością. Pobyt w oddziale mieszkalnym zakładu karnego typu zamkniętego oraz półotwartego, możliwość zajrzenia do cel mieszkalnych oraz miejsc przebywania osadzonych poza celą – świetlicy oddziału, kaplicy, pól spacerowych ukazało warunki odbywania kary pozbawienia wolności oraz stosowane zabezpieczenia techniczno-ochronne. Nasi goście zajrzeli także do pomieszczeń pracy wychowawcy, psychologa. Duże zainteresowanie wzbudziło pokazanie jednego ze środków przymusu bezpośredniego – celi zabezpieczającej, a także omówienie i prezentacja środków ochrony osobistej.

Uczestnictwo w projekcie

Wręczenie wychowawcy certyfikatu potwierdzającego udział w programie edukacyjnym kończyło spotkanie z klasą maturalną Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

Niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności

Ignorantia iuris nocet z łacińskiego oznacza nieznajomość prawa szkodzi. Nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością prawną w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Poszerzanie wiedzy prawnej, sygnalizacja konsekwencji łamania porządku prawnego stanowi ważny cel realizacji spotkań z młodzieżą w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

 

Fotogaleria

Tekst: st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka

Zdjęcia: st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka, mł. chor. Grzegorz Koprowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej