Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim na okres 7 dni  z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek oraz odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Począwszy od dnia 19 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w ustępie 1 i 2 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Areszt  Śledczy w Starogardzie Gdańskim podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 

 

                                                                                                                                                                               

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej