Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W Zarządzeniu w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), wprowadza się następujące zmiany:

- Do dnia 28. 02. 2021r. zatrudnienie osadzonych poza terenem Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim będzie realizowane w ograniczonym zakresie.

- Wstrzymuję do dnia 28. 02. 2021r. realizację widzeń skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

- Do dnia 28. 02. 2021r. posługi religijne realizowane będą w ograniczonym zakresie.


2) Ewentualne przedłużenie wskazanych ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy.


3) Ograniczenia, o których mowa, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4) Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej