8 maja br. funkcjonariusze reprezentujący starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili uczniów najstarszych klas Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Niedamowie.

Celem wizyty było przybliżenie podstawowych informacji na temat podstaw prawa oraz ukazanie uczestnikom spotkania specyfiki Służby Więziennej, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w jej szeregach po zakończeniu nauki w szkole średniej.

Zagadnienia o charakterze prawnym

W pierwszej części spotkania kpt. Kamila Turzyńska – psycholog działu penitencjarnego przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej problematykę obejmującą m.in. definicję prawa oraz jego podział. Ponadto wyjaśniono czym jest prawo karne i jakiego rodzaju odpowiedzialność grozi sprawcy w razie popełnienia czynu zabronionego.

Czy karę pozbawienia wolności można odbywać poza więzieniem?

Prowadzący spotkanie por. Jarosław Nadarzyński – kierownik działu systemu dozoru elektronicznego opowiedział młodzieży o sposobie realizacji zadań związanych z bezpośrednią obsługą tego sposobu wykonania kary dla skazanych, a także zrelacjonował im jak wygląda typowy dzień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Temat lekcji: Służba Więzienna

Kolejna część wizyty w szkole była poświęcona Służbie Więziennej - dzięki prezentacji multimedialnej młodym ludziom przybliżono podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu jednostek penitencjarnych. Na przedstawionych zdjęciach uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda jednostka penitencjarna „od środka” oraz funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas realizacji codziennych zadań służbowych.

Jakie wymagania należy spełnić, by zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Uczniom zostały przedstawione wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, omówiono etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania słuchacze otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego prowadzonego naboru.

Podsumowanie

Niewątpliwie spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości młodych ludzi jak istotną rolę pełni Służba Więzienna w strukturach naszego państwa, ale przede wszystkim ukierunkowane było na prewencję zachowań przestępczych wśród młodzieży.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Jarosław Nadarzyński, SP w Niedamowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej