W murach starogardzkiej jednostki penitencjarnej pojawili się uczniowie Technikum im. gen. Józefa Hallera z Owidza, w celu realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Paragrafy z Kodeksu Karnego

Pierwsza część spotkania z młodzieżą poświęcona była podstawom prawa, w szczególności karnego. Wyjaśnień w tych kwestiach udzielał por. Michał Trojańczyk - wychowawca działu penitencjarnego. Dzięki przedstawionej przez niego prezentacji multimedialnej uczniowie poznali zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej, uzyskali wiedzę na temat możliwości odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i znają sens zastosowania tymczasowego aresztowania przez organ dysponujący.

Podział zakładów karnych na rodzaje i typy

Typologię zakładów karnych oraz najważniejsze informacje na temat Służby Więziennej omówili kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz st. kpr. Piotr Prokopów - inspektor działu ochrony. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono także takie zagadnienia jak np. strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, zadania formacji, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, a także specyfiką wykonywanych codziennych zadań w poszczególnych pionach służby. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy.

Wymagania, którym musi sprostać kandydat do Służby Więziennej

Podczas wizyty młodzieży omówiono kwestę warunków, które musi spełnić kandydat chcący wstąpić w szeregi formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielowi zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Inspektor działu ochrony, czyli kto?

O jego szczególnej roli w zakresie prowadzonych czynności profilaktycznych opowiedział st. kpr. Piot Prokopów ukazując na konkretnych przykładach jaką pomysłowością charakteryzują się osadzeni podczas podejmowanych prób przenikania substancji, czy przedmiotów niedozwolonych na teren zakładu karnego.

Spojrzeć na świat zza krat

Kolejna część spotkania miała charakter plenerowy - funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunowi zweryfikowanie uzyskanych teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto młodzież mogła sprawdzić jak wyglądają place spacerowe, kaplica czy świetlica, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Dużo pytań dotyczyło celi zabezpieczającej, czyli najbardziej dolegliwego ze środków przymusu bezpośredniego.

Czworonożny pomocnik

Pod koniec wizyty studyjnej uczniowie uczestniczyli w pokazie umiejętności psa specjalnego Nemo. Jego przewodnik plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział w jaki sposób zwierzę jest szkolone do wykrywania substancji odurzających oraz zrelacjonował udział psa specjalnego w dokonywanych kontrolach osób/pomieszczeń/przedmiotów. Bez wątpienia to właśnie Nemo zyskał największą sympatię ze strony gości.

Potwierdzenie udziału w programie edukacyjnym

Na zakończenie zajęć kpt. Kamila Turzyńska - Rzecznik Prasowy dyrektora starogardzkiej jednostki penitencjarnej wręczyła nauczycielowi certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Podsumowanie zajęć

Wizyta w jednostce penitencjarnej stanowiła mocne i niezwykle cenna doświadczenie dla młodych ludzi. Ideą realizacji spotkań z młodzieżą jest nie tylko edukacja, poszerzane wiedzy na temat służby Więziennej, ale też prewencja przestępstw powiązana z potrzebą brania odpowiedzialności za własne zachowanie i dokonywane wybory.

Fotogaleria


Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, plut. Bartłomiej Ehlert, st. chor. Joanna Bollin-Osypenko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej