Organizacja ruchu osadzonych w zakładzie karym typu zamkniętego, rodzaje diet żywnościowych osób pobawionych wolności, typologia jednostek penitencjarnych to tylko nieliczne z zagadnień omawianych z kolejną z klas I Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim.

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Lekcja o prawie dla młodzieży

Pierwszą część spotkania poprowadził Ryszard Musolf – emerytowany funkcjonariusz Służby Więziennej, a obecnie pracownik cywilny zajmujący się na co dzień zagadnieniami organizacyjno – prawnymi w jednostce. Młodzieży została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat zagadnień prawnych, która uświadomiła licealistom jakie konsekwencje niesie za sobą łamanie norm prawnych oraz zapoznała z podstawową terminologią i wiedzą na omawiany temat.

Służba Więzienna

Mjr Anna Zielińska – na co dzień zajmująca się obsługą sekretariatu oraz st. kpr. Piotr Prokopów – inspektor działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności. Ponadto fotografie obrazowały funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań.  

Najlepsza część zajęć  

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zobaczenie „na własne oczy” w jaki sposób wygląda świat po drugiej stronie muru. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Refleksję wzbudziła cela zabezpieczająca, środek przymusu bezpośredniego.

Co jeszcze mogła zobaczyć młodzież licealna?

Widok z wieżyczki  ochronnej, pokaz umiejętności psa specjalnego oraz możliwość wejścia do pojazdu operacyjno-konwojowego Służby Więziennej to te elementy zajęć, które uczniów poruszają najbardziej i dostarczają największych emocji.

Krótkie podsumowanie

Wizyty na terenie jednostek penitencjarnych są impulsem dla młodzieży do dokonywania przemyśleń na temat dokonywanych wyborów życiowych i ich konsekwencji, nie tylko w wymiarze prawnym, ale też zawodowym w kontekście podjęcia pracy. Dzięki tego rodzaju wizytom studyjnym licealiści poszerzyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania Służby Więziennej oraz uzyskali konkretne informacje na temat możliwości zatrudnienia się w jej jednostkach organizacyjnych.

FOTOGALERIA

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Anna Zielińska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej