Uczniowie trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim zrealizowali kolejną wizytą w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią

Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, przy pomocy której st. kpr. Sebastian Sikora – zbrojmistrz działu ochrony, przedstawił podstawowe zagadnienia z zakresu strzelectwa. W trakcie swego wystąpienia podkreślał istotę bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Ponadto omówiono problematykę postaw strzeleckich, przyrządów celowniczych i właściwego sposobu ich zgrywania, prawidłowego chwytu broni ze wskazaniem prawidłowego sposobu ściągania języka spustowego.

Wiedza teoretyczna w praktyce

Udział w szkoleniu strzeleckim dał uczniom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przy pomocy broni szkolnej oraz trenażera strzeleckiego. Ćwiczenia polegały na mierzeniu w tarczę, potem do celu ruchomego. St. kpr. Sebastian Sikora korygował obsługę broni, udzielając przy tym młodzieży praktycznych wskazówek.

Potwierdzenie udziału w zajęciach

Spotkanie z uczniami podsumował ppłk Ireneusz Łepkowski – dyrektor starogardzkiego Aresztu Śledzącego, który wręczył opiekunom licealistów certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

 „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”

Program jest organizowany w ramach zadań ustawowych Służby Więziennej na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej - edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw oraz kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodych ludzi. Prowadzącymi są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J.

Fotogaleria

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska, st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka

Zdjęcia: st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej