Odpowiedzi na to pytanie udzielili funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego uczniom kolejnej klasy z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, którzy gościli w murach starogardzkiego Aresztu Śledczego.

Czego młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy Służby Więziennej?

W trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Poruszane zagadnienia podczas zajęć z uczniami to m.in.: typologia zakładów karnych, zadania Służby Więziennej, struktura organizacyjna całej formacji oraz jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Mundurowi udzielili także informacji dotyczących umundurowania oraz broni będącej na wyposażeniu Służby Więziennej. Pod koniec prezentacji młodzież mogła obejrzeć zdjęcia przedstawiające funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań.

Co młodzież zobaczyła za więziennym murem?

Podczas wizyty plenerowej funkcjonariusze Służby Więziennej pozwalają młody ludziom na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistością więzienną. Uczestnicy spotkania mogą zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego oraz wynikające różnice w zakresie stosowanych w nich zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Umożliwiają także wejście do miejsc /pomieszczeń np. placów spacerowych, świetlic, kaplicy. Największe emocje podczas wizyty studyjnej wzbudził widok celi zabezpieczającej i możliwość wejścia na wieżyczkę ochronną.

Powody dla których organizujemy spotkania z młodzieżą

Wizyty plenerowe mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Służby Więziennej, ukazanie specyfiki jej funkcjonowania oraz wskazanie możliwości wyboru drogi zawodowej związanej z formacją.

Uczniowie podkreślają, iż tego rodzaju spotkania uzmysławiają im jak trudna, pełna odpowiedzialności i wymagająca poświeceń jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Jednocześnie dostrzegają fakt, iż stawia ona wiele wyzwań dając w zamian stabilizację i możliwość samorozwoju. Ponadto udowodniają, iż takie wartości jak patriotyzm i potrzeba pracy na rzecz społeczeństwa oraz pomoc drugiemu człowiekowi towarzyszą im podczas każdego dnia.


 

Tekst:kpt. kamila Turzyńska 

 Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, mjr Andrzej Ścisłowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej