To właśnie tą prawniczą maksymą kierowali się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim podczas kolejnej wizyty plenerowej dla młodzieży uczącej się w szkole ponadpodstawowej.

Tym razem starogardzką jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie. Słuchacze reprezentujący Liceum Ogólnokształcące oraz oddział wielozawodowy Branżowej Szkoły I stopnia wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU".

Rozmowa edukacyjna z przestrogą

Pierwsza część spotkania z młodzieżą poświęcona była podstawom prawa, w szczególności karnego. Wyjaśnień w tych kwestiach udzielała mjr Kamila Turzyńska. Dzięki przedstawionej przez nią prezentacji multimedialnej uczniowie poznali zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej, uzyskali wiedzę na temat możliwości odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i znają sens zastosowania tymczasowego aresztowania przez organ dyspozycyjny.

System penitencjarny w Polsce

Typologię zakładów karnych oraz najważniejsze informacje na temat Służby Więziennej omówili mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono także takie zagadnienia jak np. strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim; statutowe zadania formacji i najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, a także specyfiką wykonywanych codziennych zadań w poszczególnych pionach służby. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy.

Służba Więzienna – pomysł na przyszłość?

Podczas wizyty młodzieży omówiono szczegółowo kwestę warunków, które musi spełnić kandydat chcący wstąpić w szeregi formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielom zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Najbardziej emocjonująca część spotkania

Kolejna część wizyty miała charakter plenerowy - funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunowi zweryfikowanie uzyskanych teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych. Ponadto młodzież mogła sprawdzić jak wyglądają place spacerowe, kaplica czy świetlica, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno- oświatowych i sportowych. Dużo pytań dotyczyło celi zabezpieczającej, czyli najbardziej dolegliwego ze środków przymusu bezpośredniego. Sierż. Bartłomiej Glaza pod koniec spotkania opowiedział o środkach przymusu bezpośredniego, który posiada na wyposażeniu oddziałowy działu ochrony.

Sporą atrakcją dla młodzieży

okazała się możliwość przymierzenia środków ochrony używanych podczas codziennych zadań służbowych przez więzienników.

Potwierdzenie udziału w programie edukacyjnym

Na zakończenie zajęć mjr Kamila Turzyńska - Rzecznik Prasowy Dyrektora starogardzkiej jednostki penitencjarnej wręczyła nauczycielom oraz gospodarzom klas certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Podsumowanie zajęć

Wizyta w jednostce penitencjarnej stanowiła mocne i niezwykle cenne doświadczenie dla młodych ludzi. Ideą realizacji spotkań z młodzieżą jest nie tylko edukacja, poszerzane wiedzy na temat służby Więziennej, ale przede wszystkim prewencja przestępstw powiązana z potrzebą brania odpowiedzialności za własne zachowanie i dokonywane wybory.

Fotogaleria
 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, mł. chor. Bartosz Prokopów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej