Uczniowie drugiej klasy zawodowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa gościli po raz kolejny w murach starogardzkiego Aresztu Śledczego. Zagadnienia prawa karnego, charakterystyka formacji jaką jest Służba Więzienna, jej zadania oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności karnej tematem spotkania młodzieży z funkcjonariuszami tutejszej jednostki penitencjarnej.

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Prawo karne

Prawo karne stanowi rozbudowaną dziedzinę prawa, zawierającą zbiór przepisów definiujących czyny zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej. Zajmuje się egzekwowaniem konsekwencji za popełnione przestępstwa, co jednocześnie pozwala odczuwać bezpieczeństwo i sprawiedliwość wśród społeczeństwa. W pierwszej części spotkania z młodzieżą więziennicy st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka, młodszy wychowawca działu penitencjarnego wraz z mł. chor. Grzegorz Koprowskim, zastępcą kierownika działu ochrony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawili pojęcie prawa, poświęcając szczególną uwagę właśnie temu aspektowi. Uczniowie zyskali świadomość konsekwencji łamania norm prawnych, w tym obowiązujących  nieletnich sprawców.

Funkcjonariusz Służby Więziennej stoi na straży praworządności wykonywania kary pozbawienia wolności

W prowadzeniu postępowania wykonawczego stosuje się jasno określone przepisy prawne, precyzujące nie tylko dostępne środki konieczne do wykonania orzeczenia, ale również prawa i obowiązki skazanego. Kolejna prezentacja multimedialna przybliżyła młodzieży specyfikę pracy funkcjonariuszy i statutowe zadania formacji. Prezentowane zdjęcia ukazywały umundurowanie więzienników, stopnie służbowe oraz stosowane uzbrojenie, wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności czy szkolenia umiejętności strzeleckich. Ponadto przedstawiono najważniejsze fakty z historii starogardzkiej jednostki oraz jej aktualną strukturę organizacyjną. Omówiono także różnice w zakresie uprawnień i obowiązków osadzonych w zależności od typu i rodzaju zakładu karnego, w którym odbywają karę pozbawienia wolności.

Być funkcjonariuszem Służby Więziennej

Wystąpienie więzienników poświecone było także omówieniu procesu rekrutacyjnego, z uwzględnieniem wymagań które muszą spełnić kandydaci chcący służyć jako funkcjonariusze Służby Więziennej oraz korzyści płynące z zasilania szeregów formacji.

Za wysokim murem

Najbardziej atrakcyjną częścią spotkania było wejście grupy na teren ścisły jednostki penitencjarnej. Nasi goście mieli okazję zobaczenia oddziałów mieszkalnych zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Ponadto mieli okazję zobaczyć pomieszczenie pracy wychowawcy oraz psychologa.  Zajrzeli również do świetlicy oddziału mieszkalnego, gdzie na co dzień realizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe dla osadzonych, a także kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego, gdzie realizowane są posługi religijne. Ogromne zainteresowanie wzbudziła możliwość wejścia do celi mieszkalnej, izolacyjnej czy celi zabezpieczającej. Uczniowie skonfrontowali swoją wiedzę i wizję życia w izolacji penitencjarnej z rzeczywistym obrazem codzienności więziennej.

Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie

Na zakończenie zajęć opiekunom uczniów wręczono certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Konsekwencje podejmowanych decyzji

Każdy obywatel naszego kraju jest wolną jednostką, co nie oznacza, że może robić wszystko bez poniesienia odpowiednich konsekwencji. Szczególnie mowa o czynach przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności u młodych ludzi za dokonywane przez siebie wybory, konsekwencji swojego postępowania stanowi ważny cel realizacji spotkań z młodzieżą w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Fotogaleria

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska, st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka

Zdjęcia: st. chor. Magdalena Bogun-Talaśka, mł. chor. Grzegorz Koprowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej