Podczas spotkania z maturzystami przybliżono uczniom najważniejsze informacje na temat Służby Więziennej oraz ukazano specyfikę jej funkcjonowania. Ponadto wskazano możliwości podjęcia służby w szeregach formacji po zakończeniu nauki w szkole średniej.

Tematyka spotkania

Podczas wizyty w formie prezentacji multimedialnej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego i por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Szczegółowych informacji na temat zagadnień kwatermistrzowskich udzielił wspierających prowadzących kpr. Jiří Studený - funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku, który na co dzień pełni służbę na stanowisku szefa kuchni. Podczas wizyty omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, rodzaje i typy zakładów karnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej. Pod koniec prezentacji mundurowi pokazali zdjęcia przedstawiające funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań.

Rekrutacja do Służby Więziennej

Nacisk podczas spotkania położono także na kwestie rekrutacji do szeregów Służby Więziennej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące prowadzonego naboru. Ponadto przekazano Dyrekcji plakaty, celem umieszczenia w szkolnych gablotach.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiego Aresztu Śledczego – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: ZSB w Tczewie, kpt. kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej