Kolejna klasa z IV Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Starogardzie Gdańskim wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Podstawy prawa

W pierwszej części spotkania por. Michał Trojańczyk - wychowawca działu penitencjarnego przedstawił w formie prezentacji multimedialnej podstawowe zagadnienia prawne. Zapoznano uczestników z definicją prawa i przestępstwa, wskazano jakiego rodzaju konsekwencje mogą grozić osobom naruszającym normy prawne. Ponadto wyjaśniono w jaki sposób można skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Fundusz Sprawiedliwosci.

Charakterystyka Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturze państwa

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim st. chor. Joanna Bollin - Osypenko reprezentująca dział kwatermistrzowski oraz st. kpr. Piotr Prokopów, inspektor działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat Służby Więziennej. Podczas spotkania z uczniami poruszono m.in. takie zagadnienia jak struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież mogła zobaczyć różne rodzaje umundurowania więzienników. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, a także uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych.

A może wstąpić w szeregi Służby Więziennej?

Podczas spotkania z licealistami omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego prowadzonego naboru.

Plenerowy charakter wizyty w jednostce

Młodzież licealna w trakcie „spaceru” po starogardzkiej jednostce zobaczyła oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto uczniowie „na własne oczy” zobaczyli place spacerowe, kaplicę i świetlicę, gdzie organizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe.

Największe emocje u młodzieży

wywołał pobyt w celi zabezpieczającej, wejście na posterunek uzbrojony oraz pokaz umiejętności psa służbowego Nemo.

Certyfikat udziału w zajęciach

Na zakończenie zajęć mjr Andrzej Ścisłowski – zastępca dyrektora starogardzkiej jednostki wręczył opiekunowi licealistów certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym oraz podsumował wizytę młodzieży na terenie jednostki penitencjarnej.

Program edukacyjny „W Służbie Prawu”

Program jest organizowany w ramach zadań ustawowych Służby Więziennej na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej - edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw oraz kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodych ludzi. Program finansowany jest całkowicie ze środków Służby Więziennej. Mogą w nim wziąć udział szkoły podstawowe (VI-VIII klasa) oraz ponadpodstawowe. Spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie zakładów karnych/ aresztów śledczych lub szkół są ukierunkowane na podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.

 

Fotogaleria

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: st. chor. Joanna Bollin-Osypenko, st. sierż. Grzegorz Koprowski; Ryszard Musolf 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej