W murach starogardzkiego Aresztu Śledczego ponownie goszczono licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim. Tym razem o prawie i Służbie Więziennej rozmawiano z klasą o profilu humanistycznym.

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Podstawy prawa dla młodzieży

W pierwszej części spotkania por. Michał Trojańczyk - wychowawca działu penitencjarnego przedstawił prezentację multimedialną na temat zagadnień prawnych. Dzięki wykładowi uczniowie znają definicję występku i zbrodni, wiedzą czym jest przestępstwo i mają świadomość w jaki sposób mogą uzyskania pomoc prawną w przypadku, gdy staną się ofiarą przestępstwa.

Czym zajmuje się Służba Więzienna?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć młodzieży  funkcjonariusze  Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim: kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony, którzy przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Wizyta w jednostce miała charakter plenerowy

W dalszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zweryfikowanie uzyskanych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć „na własne oczy” oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno - oświatowych i sportowych. Dużo emocji wzbudziła cela zabezpieczająca - środek przymusu bezpośredniego.

Jak strome są schody prowadzące na wieżyczkę ochronną?

Zdecydowana większość licealistów skorzystała z okazji i weszła na wieżyczkę ochronną, czyli miejsce gdzie jeszcze kilka lat temu codziennie służbę pełnili funkcjonariusze działu ochrony z bronią palną w dłoni.

 Niespodzianka pod koniec spotkania

Pod koniec wizyty studyjnej licealiści mogli poznać wyjątkowego funkcjonariusza - psa służbowego Nemo. Jego przewodnik plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział m.in. o procesie szkolenia psów specjalnych oraz wytłumaczył, w jaki sposób zwierzę wspomaga pracę funkcjonariuszy w starogardzkiej jednostce.

Sens tego rodzaju spotkań

Młodzież nie ukrywała, iż wizyta w jednostce penitencjarnej stanowiła dla nich cenne doświadczenie. Ważny jest tu nie tylko sam walor edukacyjny w kontekście omawianych zagadnień prawnych, czy też uzyskanie podstawowych informacji na temat formacji, ale przede wszystkim prewencja przestępstw i świadomość konieczności ponoszenia odpowiedzialności za własne zachowanie.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, st. sierż. Piotr Cieszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej