Podczas organizowanego Dnia otwartego przez Pomorską Szkołę Wyższą, dedykowanego tegorocznym maturzystom, nie mogło zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej.

Najważniejsze informacje o wydarzeniu

Oficjalnego otwarcia wydarzenia  dokonał dr Przemysław Ruchlewski - rektor starogardzkiej uczelni, który zapoznał uczniów szkoły z jej  bieżącą działalnością oraz planami rozwojowymi na kolejne lata. Następnie słuchacze wzięli udział w spotkaniu z dr Anną Majer poświęconego skojarzeniom licealistów z Pomorską Szkołą Wyższą. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z zajęć warsztatowych prowadzanych przez wykładowców i praktyków dotyczących chociażby praw uczniów/ studentów, konstruktywnych sposobów na wyrażanie emocji oraz możliwości rozwoju zawodowego związanego z pracą pedagoga lub funkcjonariusza poszczególnych formacji mundurowych.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w pokazach pojazdów, uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych oraz prezentacji  umiejętności psa specjalnego. Licealiści mogli także zajrzeć do uczelnianej biblioteki oraz Biura Karier. Ponadto licznie odwiedzany był Punkt informacyjno–rekrutacyjny - pracownicy PSW odpowiadali  na pytania związane z życiem uczelni, zasadami rekrutacji, kierunkami studiów, specjalizacjami, stypendiami i opłatami. Wielbicie rękodzieła mogli zakupić prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W przedsięwzięciu  oprócz funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w  Starogardzie Gdańskim, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim, 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej z siedzibą w Gdańsku, gdańskie Wojskowe Centrum Rekrutacji, Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim, Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim oraz Fundacja wsparcia weteranów misji międzynarodowych PRO VETERANI z siedzibą w Gdyni

Stoisko więzienników

Starogardzką jednostkę penitencjarną  podczas spotkania z tegorocznymi maturzystami reprezentowali: mjr Kamila Turzyńska, st. chor. Joanna Bollin-Osypenko, st. sierż. Michał Pląder oraz sierż. Bartłomiej Ehlert wraz z psem specjalnym Nemo. Odwiedzający wydarzenie okazywali bardzo duże zainteresowanie możliwością obejrzenia „od środka” pojazdu operacyjno-konwojowego Służby Więziennej, a także bezpośrednią możliwością poznania środków ochrony, w które wyposaża się funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych (m.in. kajdanek, kajdanek zespolonych, kamizelek kuloodpornych).

Serca wszystkich skradł Nemo

Najwięcej emocji sprawił jednak Nemo, który pozwalał młodzieży na głaskanie i przytulanie, co spotkało się z entuzjazmem młodych ludzi. Sierż. Bartłomiej Ehlert - przewodnik psa specjalnego opowiedział  o specyfice służby z czworonogiem u boku, a także o zadaniach służbowych  przed którymi staje zwierzę podczas codziennej służby. Młodzież skorzystała z okazji i zadawała mnóstwo pytań dotyczących m.in. procesu szkolenia  psów specjalnych, ich wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej.

Funkcjonariusz Służby Więziennej i żak „w jednym”

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego udzielali informacji zainteresowanym o aktualnie prowadzonym procesie rekrutacji do formacji. Tematyka rozmów głównie skupiała się na mocnych stronach jednostek penitencjarnych jako pracodawców oraz wymaganiach stawianych potencjalnym kandydatom do służby. Wśród maturzystów rozdawano plakaty i ulotki poświęcone naborowi do formacji. Warto dodać, iż zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej można z powodzeniem łączyć ze studiowaniem i podwyższaniem wykształcenia.

Cel przedsięwzięcia

Idea organizacji spotkania z maturzystami, była ukierunkowana na promocję dalszego kształcenia  i podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji, co jest  niezwykle  wartościową i cenną inicjatywą.

Współpraca z PSW

Pomorska Szkoła Wyższa od wielu lat jest partnerem Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. W ubiegłym roku zostały podpisane porozumienia przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim i Rektora Pomorskiej Szkoły Wyższej w sprawie przyjęć słuchaczy uczelni na praktykę studencką przez starogardzką jednostkę penitencjarną. Ponadto ppłk Ireneusz Łepkowski jest członkiem Rady Interesariuszy Pomorskiej Szkoły Wyższej. Studenci dzięki mundurowym mogą odbywać wizyty studyjne na terenie Aresztu Śledczego.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej