Certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” tym razem otrzymała od funkcjonariuszy starogardzkiego Aresztu Śledczego II klasa o profilu biologiczno- humanistycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Tczewie.

Co kryją artykuły i paragrafy kodeksu karnego?

W pierwszej części spotkania mjr Kamila Turzyńska przedstawiła prezentację multimedialną na temat podstawowych zagadnień prawnych obejmujących m.in. funkcje prawa, definicję prawa karnego. Ponadto młodzież nauczyła się odróżniać zbrodnię od występku oraz potrafi wskazać jakie wartości są chronione przez poszczególne zapisy w przepisach prawnych. Największy nacisk położono na wyjaśnienie, czym jest przestępstwo oraz jakie negatywne konsekwencje poniesie sprawca w przypadku jego popełnienia.

Najbardziej tajemnicza z formacji mundurowych

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat Służby Więziennej. Omówiono m.in. zadania formacji, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej i typologię zakładów karnych. Ponadto przedstawiono kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej. Pod koniec prezentacji pokazaliśmy zdjęcia przedstawiające funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań.

A może w przyszłości założyć mundur?

Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono możliwości w zakresie związania się z formacją po ukończeniu szkoły średniej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w Służbie Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru.

Dowód na to, że wyobraźnia osadzonych nie zna granic....

St. kpr. Piotr Prokopów - inspektor działu ochrony opowiedział o zadaniach jakie realizuje oraz jaką specyfiką charakteryzuje się to szczególne stanowisko w dziale ochrony. Ponadto podzielił się ze słuchaczami posiadaną wiedzą opartą na praktycznych przykładach w jaki sposób osoby pozbawione wolności próbują pozyskać niedozwolone przedmioty na teren jednostki penitencjarnej.

Jak wygląda świat po drugiej stronie muru?

Na to pytanie szczegółowo próbowali odpowiedzieć mjr Kamila Turzyńska oraz por. Leszek Kolaska podczas plenerowej części wizyty młodzieży w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego. Ponadto uczniowie mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno- oświatowych i sportowych. Szczegółowych wyjaśnień na temat używania środków przymusu bezpośredniego, w tym przede wszystkim celi zabezpieczającej udzielił młodzieży – por. Leszek Kolaska oraz chor. sztab. Michał Oller – dowódca zmiany.

Widok z wieżyczki ochronnej

Zdecydowana większość licealistów skorzystała z okazji i weszła po krętych i wąskich schodach prowadzących na wieżyczkę ochronną, gdzie jeszcze do niedawna codzienną służbę pełnili funkcjonariusze działu ochrony.

Certyfikat i podsumowanie

Na zakończenie zajęć mjr Andrzej Ścisłowski – zastępca dyrektora starogardzkiej jednostki wręczył wychowawczyni uczniów certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

W części podsumowującej wizytę plenerową mjr Andrzej Ścisłowski – zwrócił młodzieży uwagę na tak ważny aspekt jakim jest ponoszenie odpowiedzialności za swe zachowanie i dokonywane wybory, szczególnie w tak istotnym momencie życiowym, jakim jest okres adolescencji i podejmowanie ważnych decyzji mających wpływ na dorosłe życie.

Fotogaleria
 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, st. kpr. Sebastian Sikora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej