O tym jak ważne są uregulowania prawne i jak istotne jest ich przestrzeganie rozmawiali funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim ze słuchaczami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie.

Młodzież wzięła udział w zajęciach w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”, które tym razem zostały przeprowadzone na terenie szkoły.

Część prawna

Pierwsza cześć spotkania poświęcona była kwestiom prawnym. Kpt. Kamila Turzyńska w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła zagadnienia o tym charakterze. Najważniejszym aspektem omówionym z młodymi ludźmi była kwestia odpowiedzialności karnej w sprawie ponoszenia konsekwencji przez osoby nieletnie w przypadku popełnienia czynów zabronionych.

Czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej?

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak: struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych oraz zadania Służby Więziennej. Ponadto omówiono rodzaje umundurowania więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które znajduje się na wyposażeniu formacji. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Na przedstawionych fotografiach młodzież zobaczyła jak wygląda jednostka penitencjarna „od środka” oraz funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas realizacji codziennych obowiązków służbowych.

Powaga munduru

Nawiązana otwarta rozmowa z uczniami dotyczyła wartości, które reprezentuje mundur funkcjonariusza publicznego. Podkreślono także szczególną sytuację prawną osób zatrudnionych w służbach mundurowych.

Czy każdy może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Podczas wizyty omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego  prowadzonego naboru.

Certyfikat

Na zakończenie zajęć na ręce dyrektor szkoły został przekazany certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Wnioski i przemyślenia młodzieży

To najważniejszy z celów organizacji spotkań uczniów z funkcjonariuszami Służby Więziennej, ale niezwykle istotny z perspektywy młodego człowieka, który dopiero zaczyna uświadamiać sobie, czym jest ponoszenie odpowiedzialności za własne wybory i decyzje. Nie mniej ważny jest walor edukacyjny programu, który ukierunkowany jest poszerzenia wiedzy na temat podstaw prawa oraz funkcjonowania Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska 

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, PZS nr 3 w Kościerzynie 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej