Ile widzeń w miesiącu może realizować skazany? Jakie podłoże mają czyny autoagresywne dokonywane przez osadzonych? Czy cele mieszkalne są kontrolowane przez funkcjonariuszy i jakie zadania realizuje przewodnik psa specjalnego ze swoim czworonożnym podopiecznym? Na te pytania odpowiedzieli młodzieży funkcjonariusze Aresztu Śledczego ze Starogardu Gdańskiego podczas kolejnej z wizyt plenerowych.

Goście

Tym razem starogardzką jednostkę penitencjarną odwiedzili tegoroczni maturzyści reprezentujący klasę o profilu policyjnym z kościerskiego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1.

Prawo jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie

Pierwszą cześć spotkania z uczniami poprowadziła mjr Kamila Turzyńska – psycholog działu penitencjarnego. Dzięki wykładowi oraz przedstawionej prezentacji multimedialnej na temat zagadnień prawnych młodzież poznała definicję prawa, w szczególności karnego oraz najważniejsze informacje dotyczące środków karnych, zabezpieczających oraz probacyjnych. Ponadto omówiono problematykę odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia czynu przestępczego.

Charakterystyka formacji

W celu zapoznania uczestników spotkania ze specyfiką funkcjonowania jednostki penitencjarnej mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. rys historyczny jednostki, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych, typologię zakładów karnych. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież mogła zobaczyć różne rodzaje umundurowania więzienników oraz uzbrojenie, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

A może Służba Więzienna?

Podczas spotkania przedstawiono możliwości w zakresie związania się z formacją po ukończeniu szkoły średniej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w Służbie Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielowi zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Cela mieszkalna w zakładzie karnym typu zamkniętego vs półotwartego

W kolejnej części wizyty funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim- mjr Kamila Turzyńska, mł. chor. Rafał Zacharski, sierż . Bartłomiej Ehlert umożliwili uczniom i ich opiekunom zweryfikowanie uzyskanych wcześniej teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na plac spacerowy, zajrzenia do kaplicy oraz świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno- oświatowych i sportowych. Najwięcej refleksji wzbudziła cela zabezpieczająca- najbardziej dolegliwy ze środków przymusu bezpośredniego. Na zakończenie umożliwiono maturzystom „zobaczenie jednostki” z perspektywy wieżyczki ochronnej.

Funkcjonariusz, co kruszy damskie serca...

Największe emocje wśród licealistów wzbudził kontakt z Nemo - psem służbowym specjalnym, który zaprezentował uczestnikom spotkania swoje umiejętności w zakresie wykrywania środków odurzających. Jego przewodnik - sierż. Bartłomiej Ehlert opowiedział w jaki sposób w starogardzkiej jednostce Nemo wspiera funkcjonariuszy podczas kontroli osób, pomieszczeń, czy przedmiotów.

Niespodziewane spotkanie...

W części plenerowej opiekunów młodzieży szkolnej czekała miła niespodzianka - w jednym z funkcjonariuszy działu ochrony rozpoznali byłego wychowanka. Wizyta plenerowa okazała się jak widać także świetną okazją do wywołania wspomnień i „spotkania po latach”.

Sens działania

Niewątpliwie wizyta plenerowa w starogardzkim Areszcie Śledczym była świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat zagadnień prawnych oraz Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Mundurowi umozliwili ponadto licealistom zapoznanie się z różnorodnością obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy różnych pionów służby oraz rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów.

Młodzież przyznaje, iż tego rodzaju spotkania uświadamiają im jak pełna odpowiedzialności i wyzwań jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej oraz są dla nich inspiracją w zakresie związania własnej drogi zawodowej z formacją.

Fotogaleria

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, sierż. Bartłomiej Ehlert, mł. chor. Bartłomiej Prokopów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej