Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w uroczystości obchodów 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Tegoroczne uroczystości 

Obchody zostały zorganizowane przez Janusza Stankowiaka, Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Annę Benert, Przewodniczą Rady Miasta. Odbyły się one późnym popołudniem na placu przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. W tegorocznej uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, delegacje najważniejszych instytucji, uczniowie pomorskich szkół i mieszkańcy Starogardu Gdańskiego. Obecny był także ppłk Ireneusz Łepkowski, Dyrektor starogardzkiej jednostki penitencjarnej wraz z Pocztem Sztandarowym.

Przebieg wydarzenia

Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego. W okolicznościowym przemówieniu przypomniano jak trudny i bolesny był to czas w historii naszego kraju. Następnie odmówiono modlitwę za ofiary stanu wojennego. Złożone kwiaty w biało-czerwonych barwach pod Krzyżem Poświęconym Ofiarom Systemu Komunistycznego były hołdem dla osób które straciły życie i zdrowie w walce z komunistycznymi władzami. Po zakonczeniu uroczystosci w kościele pw. św. Mateusza odbyła się msza św. w intencji ofiar tamtych lat.

Przesłanie kolejnej rocznicy

Uroczystości tego rodzaju zawsze powinny rodzić w nas przemyślenia i wprawiać w chwilę zadumy na trudnymi i bolesnym rozdziałami historii Naszej Ojczyzny. Zawsze musimy pamiętać, iż nasza niepodległość jest dobrem niezwykle cennym, ale i bardzo kosztownym, który wymagał od wielu naszych Rodaków poświeceń i podejmowania dramatycznych i trudnych decyzji oraz wyborów.

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: st. kpr. Szymon Fryca

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej