Od około 10 lat w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim psycholodzy penitencjarni prowadzą program resocjalizacji ”Krótka Interwencja dla skazanych nadużywających substancji psychoaktywnych”. Każdego roku oddziaływaniami terapeutycznymi obejmowanych jest kilkudziesięciu osadzonych mających problem alkoholowy lub narkotykowy.

„Krótka Interwencja dla skazanych nadużywających substancji psychoaktywnych” adresowany jest do naszych podopiecznych u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu bądź środków narkotycznych, a którzy z uwagi na krótki wymiar kary pozbawienia wolności bądź inne okoliczności nie mogą być objęci psychoterapią w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych. Jest to także świetna forma przygotowania osadzonych przed rozpoczęciem terapii uzależnienia w warunkach izolacji penitencjarnej. Ponadto w ramach profilaktyki do programu rekrutowane są osoby z diagnozą picia/ zażywania szkodliwego lub ryzykownego.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych rozmów psychologicznych (3- 5 sesji) w trakcie których każdy osadzony badany jest testem przesiewowym, udzielana jest mu informacja zwrotna w zakresie wyniku badania oraz stopnia ryzyka zdrowotnego w przypadku kontynuowania picia lub zażywania środków psychoaktywnych. Ponadto psycholodzy rekomendują określone sposoby i środki zaradcze. W trakcie spotkań terapeutycznych wykorzystywane są m.in. Rozmowa Motywująca oraz Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu.

Realizowane oddziaływania z zakresu problematyki uzależnień umożliwiają skazanym „przyjrzenie” się swoim kontaktom z substancjami psychoaktywnymi, uświadomienie sobie ponoszonych negatywnych konsekwencji, które ponieśli w związku z tym, a także stanowi impuls do zmiany: ograniczenia ich stosowania lub utrzymywania abstynencji, szukania dalszej pomocy w Poradniach Leczenia Uzależnień. Przekłada się to także na zmniejszenie powrotności do zakładu karnego, gdyż uzależnienia stanowią jedną z najważniejszych jej przyczyn.

 

Tekst i zdjęcia : kpt. Kamila Turzyńska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej