W listopadzie w Areszcie Śledczym w Śremie odbył się egzamin kończący czwartą edycję szkolenia zawodowego "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie"

W szkoleniach które odbyły sie w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wzięło  udział 48 skazanych przebywających w tutejszej jednostce. Ponad połowa uczestników szkoleń szkoleń została objęta zatrudnienie zgodnym z nabytymi kwalifikacjami.Zdobywanie nowych umiejętności zawodowych wsród skazanych ma na celu ułatwienie im procesu readaptacji społecznej po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

tekst: mjr Grzegorz Przebierała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej