We wrześniu funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Śremie spotkali się z kuratorami sądowymi.

Na zaproszenie kierownictwa Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie por. Paweł Janiszewski oraz mjr Grzegorz Przebierała podczas wspólnego spotkania przedstwili problematykę konstruowania prognozy kryminologiczno - społecznej jako ważnego elementu procesu społecznej readaptacji skazanych. W spotkaniu mającym charakter szkoleniowy wzięło udział kilkudziesięciu kuratorów zawodowych i społecznych. Po prezentacji materiałów szkoleniowych nastąpiła dyskusja dotycząca wzajemnej współpracy. Uzgodniono konstruktywne wnioski, które sprzyjać będą  optymalizacji podejmowanych działań przez służby mające fundamentalne znaczenie w bezpiecznym funkcjonowaniu Państwa oraz ochrony społeczeństwa.

Tekst i zdjęcie: Grzegorz Przebierała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej