11 grudnia w Areszcie Śledczym w Śremie odbył się uroczysty, rocznicowy mityng AA grupy „Wschód Słońca”.

Jubileusz

W tym roku przypada 20 rocznica działalności grupy AA w Areszcie Śledczym w Śremie. W uroczystym mityngu udział wzięły osoby na co dzień aktywnie działające w grupach śremskich na czele z Panem Marianem - posłannikiem ruchu AA z grupy „Balast”, który już od wielu lat prowadzi spotkania w śremskiej jednostce.

Trudne początki

Otwarcie działalności grupy przypadło na wrzesień 1997 roku. Wówczas to została oficjalnie zarejestrowana, w ramach intergrupy, aresztowa grupa „Wschód Słońca”. Początki nie były łatwe. Zaplanowanie regularnych mityngów wiązało się z potrzebą przeprowadzenia zmian organizacyjnych w areszcie, przekonania do współpracy i pomocy przy ich organizacji wszystkich pionów służby. Koordynatorem powstania grupy był obecny dyrektor ppłk Jerzy Balcerowicz, wówczas pełniący funkcję wychowawcy. Pomimo dobrowolności udziału przez grupę przewinęło się kilkuset skazanych, którzy często kontynuują aktywność w AA w grupach wolnościowych. Samo funkcjonowanie AA na terenie Aresztu Śledczego w Śremie jest bardzo ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych przez Służbę Więzienną docenianym przez sędziów penitencjarnych czy przedstawicieli Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Śremie. Skazani uczestnicząc w mityngach mogą zawsze liczyć na pomoc oraz doradztwo pana Mariana, który regularnie przychodzi do aresztu, aby swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać działalność grupy „Wschód Słońca”.

Idea

Anonimowi Alkoholicy (AA, ang. Alcoholics Anonymous) to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest dwanaście kroków AA - zbiór zaleceń, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia. Miejscem powstania ruchu AA były Stany Zjednoczone. Inicjatorami byli alkoholicy makler giełdowy Bill Wilson oraz chirurg Bob Smith. Za symboliczną datę narodzin ruchu uznaje się 10 czerwca 1935 roku.

tekst: Leszek Kubicki, mjr Jan Kurowski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej