Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu w dniu 17.04.2023 r. wzięli udział w imprezie pt. "Służba dla Bezpieczeństwa Państwa i Unii Europejskiej".

Targi pracy i edukacji zostały zorganizowane przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej i skierowane były do dąbrowskiej młodzieży licealnej. Wzięli w nich udział przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej. Na imprezie nie mogło również zabraknąć sosnowieckich więzienników z Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Spotkanie z uczniami miało na celu przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania poszczególnych organów Państwa oraz wymogów formalnych dla osób ubiegających się o zasilenie szeregów służb mundurowych. 

#chcedoSW

Targi były doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności. Wszystkim uczestnikom imprezy przybliżono ustawowe zadania Służby Więziennej oraz promowano aktualną rekrutację. Zachęcano młodych ludzi do wstąpienia do Służby Więziennej przedstawiając liczne korzyści płynące z zasilenia jej szeregów. Zainteresowanym przedstawiono zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego. Promowano również działalność edukacyjną Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Wszystkie niezbędne informacje zawarto również na specjalnie przygotowanych ulotkach i materiałach reklamowych, które rozdano w trakcie trwania imprezy.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej