Funkcjonariusze Służby Więziennej narażeni są na bezpośrednie ataki ze strony osadzonych. Stąd w Areszcie Śledczym w Sosnowcu zorganizowano szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Niełatwa grupa

Praca z osobami pozbawionymi wolności wiąże się z odpowiedzialnością, stresem, również i niebezpieczeństwem. Znaczna ilość osadzonych przejawia tendencje do zachowań impulsywnych, nieracjonalnych, agresywnych. Duża część populacji skazanych i tymczasowo aresztowanych ma problemy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, a wśród nich szczególnie niebezpieczną grupę stanowią osoby o zdiagnozowanych zaburzeniach osobowości i/lub posiadający utrwaloną tendencję do stosowania przemocy.

Cykliczne szkolenia

By zredukować do minimum sytuacje, które mogłyby doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego osób pozostających w stałym lub doraźnym kontakcie z osadzonymi od 7 do 10 maja 2019 r. zrealizowano cykl szkoleń dla funkcjonariuszy wszystkich działów sosnowieckiego aresztu z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego. Szczególny nacisk położono na przeszkolenie pracowników administracji sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Szkolenia zostały przeprowadzone przez kierownika działu ochrony Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Środki przymusu bezpośredniego

Celem szkoleń było utrwalenie obowiązujących przepisów z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego, dokumentowania ich użycia oraz procedur postępowania wobec funkcjonariuszy biorących udział w zdarzeniach o charakterze traumatycznym. W trakcie szkolenia przypomniano z jakich środków przymusu bezpośredniego mogą korzystać funkcjonariusze Służby Więziennej i w jakich okolicznościach można je stosować.

Regulacje prawne dotyczące stosowania środków przymusu bezpośredniego zawarte są w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej