Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu rozmawiali dziś z licealistami nie tylko o specyfice służby i jej ustawowych zadaniach, ale również o kryteriach naboru do służby, jej korzyściach oraz procesie rekrutacji.

Spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyło się w dniu 27. marca 2023 r. na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Było ono elementem kampanii promującej rekrutację do Służby Więziennej oraz okazją do przybliżenia zakresu działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz całej sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Celem spotkania było także odpowiedzenie na wiele pytań i wątpliwości, a tym samym ułatwienie młodzieży podjęcie decyzji związanych ze swoją przyszłą karierą zawodową. Tym bardziej, że znaczna część osób uczestniczących w spotkaniu już za kilka tygodni będzie zdawać egzamin dojrzałości.

Dzięki wizycie funkcjonariuszy Służby Więziennej uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat polskiego systemu penitencjarnego oraz zadań formacji. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności. Licealiści w trakcie całego spotkania zadawali mnóstwo pytań: dopytywali o proces resocjalizacji skazanych, najczęściej popełniane przez nich przestępstwa, sytuacje kryzysowe w służbie, wymagania dotyczące naboru, warunki odbywania kary, środki oddziaływania wychowawczego. Pojawiły się również pytania w jaki sposób poradzić sobie ze stresem, który jest nieodzownym elementem tej wymagającej służby.

Wizyta funkcjonariuszy sosnowieckiej jednostki penitencjarnej była także doskonałą okazją do zapoznania ich z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz jej zasadami naboru.

Spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostało o projekcję kilku krótkometrażowych filmów promujących Służbę Więzienną. Zainteresowanym uczniom rozdano również ulotki zachęcające do wstąpienia w szeregi służby. 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i procesem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

Tekst: kpt. Grzegorz Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej