O specyfice pracy w Służbie Więziennej i jej korzyściach, metodach oddziaływań penitencjarnych, kryteriach naboru do służby oraz procesie rekrutacji opowiadali dzisiaj młodzieży z klasy policyjno-prawnej VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyło się w dniu 26. października 2022 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu. Było ono elementem kampanii promującej rekrutację do Służby Więziennej oraz okazją do przybliżenia zakresu działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz całej sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Celem spotkania było także odpowiedzenie na wiele pytań i wątpliwości, a tym samym ułatwienie młodzieży podjęcie decyzji związanych ze swoją przyszłą karierą zawodową.

Dzięki wizycie funkcjonariuszy Służby Więziennej uczniowie klasy policyjno-prawnej z VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat polskiego systemu penitencjarnego oraz zadań formacji. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności.

Wizyta funkcjonariuszy sosnowieckiej jednostki penitencjarnej była także doskonałą okazją do zapoznania ich z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz jej zasadami naboru.

Spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostało o projekcję filmu krótkometrażowego promującego Służbę Więzienną. Zainteresowanym uczniom rozdano również ulotki zachęcające do wstąpienia w szeregi służby.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i procesem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

Tekst: por. Grzegorz Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej