Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zorganizowali dla osób pozbawionych wolności spotkanie z Antonim Wilgusiewiczem, który wygłosił dla nich prelekcję pt. "Ślązacy w obronie Lwowa, lwowianie w walce o polskość Śląska".

W dniu 13.05.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Antoniego Wilgusiewicza - historyka, współtwórcy i sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Katowicach, prezesa katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa, członka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z osobami pozbawionymi wolności na terenie sosnowieckiego aresztu. Uprzednie spotkania poświęcone były życiorysowi Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego stosunkowi do Kresów Wschodnich oraz Górnego Śląska oraz bohaterskiej obronie Lwowa w 1918 roku, w trakcie której wyróżniły się oddziały tzw. "Orląt Lwowskich". Spotkanie te zostały zorganizowane przez Służbę Więzienną w ramach programu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W związku z obchodami Roku Powstań Śląskich tym razem historyk przybliżył skazanym sytuację geopolityczną II Rzeczypospolitej z uwzględnieniem problemów związanych z formowaniem się jej granic. Tym samym omówiono trudną drogę Ślązaków do przyłączenia Śląska do odrodzonego Państwa Polskiego. Dzięki wykładowi skazani mieli możliwość dowiedzenia się, że w tej walce Ślązakom pomagali również lwowianie, których również Ślązacy wspierali w trakcie obrony Lwowa.

Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród osadzonych o czym świadczy ilość pytań, na które po prelekcji odpowiadał zaproszony gość.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej