Kilka dni temu w Areszcie Śledczym w Sosnowcu rozpoczęła się akcja szycia maseczek ochronnych przez skazanych. Dzisiaj ich pierwszą partię funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali Caritas Archidiecezji Katowickiej.

#ResortSprawiedliwościPomaga. Także w Sosnowcu

Od kilku tygodni trwa wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej o nazwie #ResortSprawiedliwościPomaga, w ramach której funkcjonariusze wszystkich polskich jednostek penitencjarnych angażują się w akcje pomocowe dla potrzebujących. Funkcjonariusze z sosnowieckiego aresztu również pomagają: oddając krew, przekazując dla chorego Teosia rękodzieła wykonane w ramach programów readaptacyjnych i zajęć kulturalno-oświatowych, a także aktywując potencjał do pomagania drzemiący w osobach pozbawionych wolności.

Solidarni, bez względu na miejsce odosobnienia

Dzięki trwającemu od kilku dni programowi "Jesteśmy razem" osoby pozbawione wolności odbywające karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego mają okazję wspomóc potrzebujących. Dziesięciu skazanych każdego dnia przygotowuje półfabrykaty a następnie szyje maseczki ochronne. Dziś 300 z nich zostało przekazanych Caritasowi Archidiecezji Katowickiej.
Możliwość pomocy to chociaż namiastka poczucia wpływu na obecną sytuację epidemiczną, to także nabywanie umiejętności troszczenia się o wspólne dobro i kształtowanie empatii i poczucia odpowiedzialności. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to elementarne składniki procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej