Po raz kolejny w tym roku sosnowiecką jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Tym razem w areszcie gościli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 im. M. Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu.

Spotkania uczniów z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyły się w dniu 14. i 18. listopada 2022 r. w ramach programu profilaktyki przestępczości wśród nieletnich o nazwie "Na zakręcie". Dzięki niemu uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 19 im. M. Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat polskiego systemu penitencjarnego oraz zadań Służby Więziennej. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności, a tym samym poznali przeznaczenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej.

Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Zademonstrowano im zabezpieczenia techniczno-ochronne oraz omówiono także przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Następnie uczestnicy spotkań zobaczyli oddział mieszkalny dla osadzonych zakwaterowanych w warunkach aresztu śledczego, część oddziału zakładu karnego typu półotwartego przeznaczoną dla recydywistów, place spacerowe oraz pas ochronny.

Program "Na zakręcie", realizowany od kilku lat z wieloma szkołami, skierowany jest do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych oraz licealistów i wpisuje się w szeroko rozumianą działalność edukacyjną służb mundurowych. Jego głównym celem jest profilaktyka zachowań przestępczych wśród nieletnich poprzez zapoznawanie uczniów z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości oraz ogólną charakterystyką przestępstw, których najczęściej dopuszczają się osoby niepełnoletnie. Ponadto funkcjonariusze pokazują prawne i społeczne konsekwencje przestępczości. Konfrontacja z realiami odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów ich uświadomienia.

Spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostały o projekcję filmu krótkometrażowego pt. "Więzienie - stracony czas", opowiadającego o młodych ludziach, którzy poprzez swoją nierozwagę łamią prawo i trafiają do jednostki penitencjarnej. Za jego realizację odpowiedzialny jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Wizyty uczniów na terenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej były także doskonałą okazją do zapoznania ich z zasadami rekrutacji do Służby Więziennej. Rozmawiano o charakterystyce służby w formacji, wymaganiach i korzyściach związanych z pełnieniem służby. 

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej