Prezentacja sprzętu i samochodu operacyjnego Służby Więziennej, stoisko informacyjne z gadżetami oraz wiele innych atrakcji przygotowali sosnowieccy więziennicy w związku z Ogólnopolskim Turniejem Klas o Profilu Mundurowym, który od dzisiaj do 14.04.2023 r. odbywa się w Łazach. Służba Więzienna zachęca młodzież do wstąpienia w swoje szeregi.

XI Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

Turniej zorganizowany został przez Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej. Odbywa się on od 2012 r. i ma charakter cykliczny; każdego roku bierze w nim udział kilkuset uczniów reprezentujących klasy o profilu mundurowym z całej Polski. Celem Turnieju jest promowanie wychowania patriotycznego wśród młodzieży oraz integracja środowisk związanych z edukacją i działaniami na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Co roku biorą w nim udział uczniowie klas o profilu mundurowym, przedstawiciele służb mundurowych, ośrodków akademickich, instytucji, przedsiębiorców oraz wszystkich osób działających na rzecz obronności.

W tym roku w Turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego kraju, a w jego ramach odbędą się konkurencje sprawdzające poziom wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz konkurencje sprawnościowe.

Więcej informacji: https://wsb.edu.pl/xi-ogolnopolski-turniej-klas-o-profilu-mundurowym

#ChcedoSW

Turniej jest doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. Na stanowisku informacyjnym funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach oraz Aresztu Śledczego w Sosnowcu odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności. Zainteresowanym przybliżano ustawowe zadania Służby Więziennej, do których należy m. in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostce, zapewnienie w niej porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego oraz zapewnienie osobom pozbawionym wolności przestrzegania ich praw.

Obecność funkcjonariuszy Służby Więziennej na Turnieju jest również doskonałą okazją do promocji rekrutacji. Zachęcano młodych ludzi do wstąpienia do Służby Więziennej przedstawiając liczne korzyści płynące z zasilenia jej szeregów. Zainteresowanym przedstawiono zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego. Promowano również działalność edukacyjną Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wszystkie niezbędne informacje zawarto również na specjalnie przygotowanych ulotkach i materiałach reklamowych, które rozdawano w trakcie trwania imprezy.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej