Przed budynkiem, w którym mieściło się więzienie komunistyczne i gdzie stracono członków podziemia niepodległościowego odsłonięto tablicę upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach wziął udział Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Uroczystości zorganizowane przy współpracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Oddziału IPN w Katowicach oraz Klubu Gazety Polskiej w Sosnowcu odbyły się w dniu 18.05.2019 r.
Rozpoczęły się one od uroczystej Mszy św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Następnie zgromadzeni goście przemaszerowali pod budynek przy ul. Ostrogórskiej 5a, w którym w latach 1943-1945 mieściło się niemieckie więzienie, a w latach 1945-1953 więzienie komunistyczne. To właśnie tam wykonano wyrok kary śmierci na żołnierzach Armii Krajowej skazanych za działalność na rzecz obalenia ustroju komunistycznego.
Po zakończeniu przemówień okolicznościowych Prezydent Miasta Sosnowca wraz z członkami sosnowieckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na której wyróżniono Janusza Fillę i Bronisława Piątka – żołnierzy „Armii Krajowej - Grupy Asterlota”, Władysława Jakubczaka i Jana Kłosa – żołnierzy Armii Krajowej oraz Aleksandra Kassarabę – żołnierza „Armii Krajowej - Samodzielnej Wsi“.
Następnie Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz Komendy Straży Miejskiej złożyli kwiaty oddając cześć pamięci zamodowanym i represjonowanym.

W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni goście: przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, kombatanci, harcerze, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta.

Zob. także: http://www.wiadomoscizaglebia.pl/artykul/12161.html

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej