W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu od dnia 24.10.2020 r. wstrzymuje się na okres 7 dni:
1)    zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
2)    udzielanie osadzonym widzeń;
3)    odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają one z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Administracja Aresztu Śledczego w Sosnowcu podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

O zmianach w powyższym zakresie powiadomimy stosownym komunikatem.

por. Grzegorz Kantor
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej