Dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu środki psychoaktywne nie trafiły w ręce osób pozbawionych wolności.

W ramach prowadzonych czynności profilaktycznych 5 kwietnia 2019 r., funkcjonariusze Służby Więziennej dokonali kontroli osobistej osoby ubiegającej się o widzenie z osadzonym, w trakcie której ujawniono w jej spodniach zawiniątko z suszem koloru zielonego o wadze 2,6 g. Po wstępnym badaniu narkotestem stwierdzono obecność marihuany. Funkcjonariusze Służby Więziennej zatrzymali osobę odwiedzającą, a następnie przekazali ją wraz z ujawnioną substancją funkcjonariuszom Policji.  

To kolejny tegoroczny sukces funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu - w styczniu udaremnili oni przemyt na teren jednostki penitencjarnej znacznej ilość substancji zawierającej pochodne metadonu oraz barbituranów.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej