Po raz pierwszy w tym roku sosnowiecką jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Ich wizyta związana była z trwającym programem edukacji prawnej o nazwie „W służbie prawu”.

Tym razem w areszcie gościli uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. Celem ich wizyty w dniu 08.01.2024 r. było poszerzenie wiedzy o zasadach funkcjonowania jednostek penitencjarnych, zasadach pobytu osób pozbawionych wolności i psychicznych aspektach osadzenia w warunkach izolacji penitencjarnych. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności.
Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu.

Ze względu na spore zainteresowanie uczniów programem, kolejna grupa młodzieży odwiedzi sosnowiecki areszt w przyszłym tygodniu. 

Celem programu "W Służbie Prawu", który od początku zeszłego roku realizowany jest na terenie jednostek penitencjarnych całej Polski, to szeroko rozumiana profilaktyka zachowań przestępczych wśród nieletnich. Realizuje się ją poprzez zapoznawanie młodzieży z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości oraz ogólną charakterystyką przestępstw, których najczęściej dopuszczają się osoby niepełnoletnie. Ponadto funkcjonariusze pokazują prawne i społeczne konsekwencje przestępczości. Konfrontacja z realiami odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów ich uświadomienia.

Spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostały o projekcję filmu krótkometrażowego pt. "Więzienie - stracony czas", opowiadającego o młodych ludziach, którzy poprzez swoją nierozwagę łamią prawo i trafiają do jednostki penitencjarnej. Za jego realizację odpowiedzialny jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Spotkanie z młodzieżą wzbogacono również o projekcję filmu zrealizowanego przez sosnowiecką kadrę penitencjarną w ramach programów resocjalizacyjnych. Na filmie można było usłyszeć wypowiedzi osadzonych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu na temat swojego uprzedniego życia i ich bilansu zysków i strat z odbywania kary pozbawienia wolności.

Ogólnopolski program edukacyjny "W służbie prawu" jest kontynuacją programu "Na zakręcie", który realizowany był od 2012 r. przy współpracy z wieloma placówkami oświatowymi Zagłębia Dąbrowskiego. Jego przeprowadzanie wynika ze znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej, która wprowadziła nowe zadania dla formacji: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 Ustawy). 

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej