O specyfice pracy w Służbie Więziennej i jej korzyściach, metodach oddziaływań penitencjarnych, kryteriach naboru do służby oraz procesie rekrutacji opowiadali dzisiaj młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Spotkanie uczniów klasy o ukierunkowaniu resocjalizacyjno-kryminologicznym z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyło się w dniu 30. listopada 2022 r. na terenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Było ono elementem kampanii promującej rekrutację do Służby Więziennej oraz okazją do przybliżenia zakresu działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz całego Aresztu Śledczego w Sosnowcu . Celem spotkania było także odpowiedzenie na wiele pytań i wątpliwości, a tym samym ułatwienie młodzieży podjęcie decyzji związanych ze swoją przyszłą karierą zawodową.

Dzięki wizycie funkcjonariuszy Służby Więziennej uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat polskiego systemu penitencjarnego oraz zadań formacji. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności.

Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Zademonstrowano im zabezpieczenia techniczno-ochronne oraz omówiono także przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Następnie uczestnicy spotkań zobaczyli oddział mieszkalny dla osadzonych zakwaterowanych w warunkach aresztu śledczego, część oddziału zakładu karnego typu półotwartego przeznaczoną dla recydywistów oraz place spacerowe.

Wizyta uczniów na terenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej była także doskonałą okazją do zapoznania ich z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz jej zasadami naboru.

Spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostało o projekcję filmu krótkometrażowego promującego Służbę Więzienną. Zainteresowanym uczniom rozdano również ulotki zachęcające do wstąpienia w szeregi służby.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i procesem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej