Dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu środki psychoaktywne nie trafiły w ręce osób pozbawionych wolności.

Dzięki czynnościom profilaktycznym i właściwemu rozpoznaniu atmosfery panującej w pewnej grupie osadzonych udało się ustalić, że planują oni dokonać przemytu substancji psychoaktywnych. Miały one zostać przerzucone na teren sosnowieckiego aresztu w okolice placu spacerowego.
Niezwłoczna i profesjonalna reakcja funkcjonariuszy Służby Więziennej udaremniła przerzut narkotyków. Jak się okazało, przerzucone na teren jednostki zawiniątko zawierało 3 gramy białego proszku, które przekazano funkcjonariuszom Policji.

 - Nie będziemy tolerować zachowań niezgodnych z prawem, godzących w bezpieczeństwo jednostki, pełniących w niej służbę funkcjonariuszy oraz innych osadzonych. Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu po raz kolejny udowodnili, że rzetelnie wykonują swoje obowiązki – podsumował zdarzenie Kierownik Działu Ochrony sosnowieckiego aresztu.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej