Funkcjonariusze Służba Więzienna ze względu na specyfikę miejsca pełnienia służby oraz konieczność prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia muszą stale podnosić swoje umiejętności.

W związku z powyższym w bieżącym tygodniu zorganizowano kilkudniowe szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Sosnowcu wszystkich pionów służby.

Szkolenie odbywa się na terenie Centrum Strzeleckiego Strzelnica Hubertech w Jaworznie pod nadzorem kierownictwa działu ochrony sosnowieckiego aresztu oraz przeszkolonych w tym zakresie instruktorów.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej